Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING BETONMOLENSHOP

 Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

 Bij het uitvoeren van de overeenkomst krijgt Betonmolenshop persoonsgegevens tot zijn beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum, enzovoort. Betonmolenshop is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 Door het aangaan van de overeenkomst geeft u Betonmolenshop uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, ook buiten de organisatie van Betonmolenshop.

 Wij verwerken gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Ook kunnen wij gegevens uit externe bronnen, zoals het handelsregister opvragen.

 Wij gebruiken uw gegevens om de opdracht voor u uit te voeren,  u te informeren over onze producten en aanbiedingen te doen, om een financiële- en klantenadministratie te voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

 Betonmolenshop verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Een voorbeeld van dat laatste is het delen van uw adresgegevens met een bezorgdienst.

 U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

 Betonmolenshop gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

 Betonmolenshop kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.

 Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u ons daartoe mailen op info@betonmolenshop.nl

To Top